Mindfulness zegt iets over hoe ik als mens omga met alles wat ik tegenkom op mijn levenspad. Mindful in het leven staan betekent voor mij dat ik aandachtig aanwezig kan zijn bij dat wat zich aandient, zowel bij mezelf als in het contact met de ander. Dat ik met aandacht kan kijken naar zowel prettige als onprettige gebeurtenissen en deze kan laten zijn zonder te oordelen. Het betekent dat ik bewust ben wanneer zich in mij weerstand, verzet of oordeel aandient.

Het gaat erom om op een open manier stil te staan, te kijken, te ervaren en te laten zijn wat is zonder direct te analyseren, te oordelen of te reflecteren. Opmerkzaam zijn van moment tot moment. Als ik mijn hart kan openen voor datgene wat zich aandient zal ik beter in staat zijn om te laten zijn wat is en mildheid en vriendelijkheid voor mezelf en voor de ander ervaren.

Het beoefenen van mindfulness geeft de mogelijkheid om een bewustwordingsproces op gang te brengen en meer zicht te krijgen in het eigen denken, voelen en waarnemen. Het leert om op een meer vaardige manier om te gaan met wisselvalligheden in het leven. Het helpt om een meer gelijkmoedig mens te worden. Het is een groeiproces dat een leven lang duurt. Het vraagt de intentie en de open bereidheid om steeds weer opnieuw te beginnen.