Wanneer familie therapie?

Familie therapie is toepasbaar bij:

- Communicatieproblemen.
- Gezins- en familieproblemen.
- Moeite met het aangaan van relaties; relatieproblemen.
- Identiteitsvragen zoals onzekerheid, negatief zelfbeeld.

FAMILIE THERAPIE

De therapie is gericht op het zicht krijgen op het probleem in relatie tot je context. De inzichten die ontstaan kunnen leiden tot het maken van nieuwe keuzes.

Werkwijze

Vanuit de contextuele benadering zal ik het probleem met je gaan verkennen en onderzoeken welke patronen, gedachten, waarden en normen er zijn te ontdekken die een rol spelen in het omgaan met de ander in relaties en familie.

Met behulp van het maken van een genogram(stamboom) wordt de levensgeschiedenis verkend. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden in relatie tot de ander.

Wat is contextuele therapie?

Contextuele therapie is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater Prof.dr. I. Boszormenyi Nagy. De term 'context' is gekozen, om de altijd in beweging zijnde verbondenheid aan te geven, van een mens met zijn of haar familie relaties. Voelen, denken en doen wordt gevormd door het gezin waarin een mens is opgegroeid. Dit ‘erfgoed’ kan zowel constructieve als destructieve gevolgen hebben. Het kan een mens vormen tot een krachtige persoonlijkheid. Het kan echter ook verzwakkend werken, waardoor problemen kunnen ontstaan in ‘gekozen’ relaties en/of de opvoeding van kinderen.

De contextueel therapeut werkt vanuit de relationeel-ethische dimensie. Deze dimensie legt een verbinding tussen invloeden uit voorgaande generaties en huidige relaties met belangrijke anderen. In de contextuele therapie wordt uitvoerig stilgestaan bij het begrip loyaliteit. Loyaliteiten spelen in elke relatie. De kracht van loyaliteiten op ieders leven kan grote, soms onzichtbare, invloed hebben op de relatie met een partner, kinderen en andere betekenisvolle relaties.

Contextuele therapie is een respectvolle benadering, die aanzet tot verandering en houvast.